Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 504E - Çevre Biyoteknolojisinin Esasları II
 

ENB 504E - Çevre Biyoteknolojisinin Esasları II

Dersin Amaçları

Dersin temel amaçları:
1. Mikrobiyal çoğalma stokiyometrisi ve kinetiğini kavrayarak biyolojik atıksu arıtımı esaslarını mühendislik uygulamalarına aktarabilme becerisinin kazandırılması
2. Biyolojik atıksu proseslerinin kavramsal tasarımının yapılması becerisinin kazandırılması

Dersin Tanımı

Aerobik Askıda Çoğalan Aktif Çamur Sistemleri: Kinetik ve stokiyometrik karateristiği, modifikasyonları, temel tasarım parametreleri ve modelleme esasları;
Biyolojik Besi Maddesi (Nütrient) Giderimi: Biyolojik
Azot Giderimi: Kinetik ve stokiyometrik özellikleri ve modelleme esasları, biyolojik azot giderimine yönelik proses uygulamaları/yeni yöntemler, Biyolojik Fosfor Giderimi, Kinetik ve stokiyometrik özellikleri ve modelleme esasları; Anaerobik Arıtma Prosesleri; Aerobik Biofilm Prosesleri

Koordinatörleri
Seval Sözen
Seval Sözen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024