Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 553E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Muhendisliginde Ozel Konular
İngilizce Special Topics in Compu.Eng.
Dersin Kodu
BLG 553E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Yılmazer Metin
Dersin Amaçları CUDA programlama modelini ve GPU mikro-mimarisini anlamak.
CUDA programlarının performans etkenlerini anlamak ve verimli çalışacak CUDA programları geliştirmeyi öğrenmek.
Dersin Tanımı Genel amaçlı GPU programlamaya giriş. Paralel algoritma tasarımına yönelik temel kriterler. CUDA programlama modeli. GPU mikro-mimarisi. Doluluk, GPU performansı, performans analizi ve hata ayıklamama araçları. Program kontrol akışına yönelik optimizasyonlar. GPU bellek sistemi. Bellek performansını iyileştirmeye yönelik optimizasyonlar. Bütünleşik bellek ve CPU-GPU programlama. Senkronizasyon, atomik işlemler, bellek tutarlılığına yönelik teknikler. Paralel şablonlar (histogram, prefix sum, vs.). Dinamik paralellik ve çoklu-GPU programlama. CUDA kütüphaneleri (CuBlas, CuDNN, NPP, NvGraph, cuFFT, NCCL, cuSPARSE , vs.). Diğer GPU programlama ortamları, OpenCL, HSA.
Dersin Çıktıları 1. Paralel algoritma tasarımına yönelik temel kriterleri listeleyebilme ve kullanabilme.
2. Yaygın kullanılan GPU mimarilerini ve programlama modellerini anlatabilme.
3. GPU programlarının performansını etkileyen temel faktörleri listeleyebilme.
4. Program kontrol akışına dayalı temel optimizasyonları açıklayabilme ve uygulayabilme.
5. Bellek performansını iyileştirmeye yönelik optimizasyonları açıklayabilme ve uygulayabilme.
6. GPU programlarında veri alışverişinin doğru sağlanmasına, senkronizasyona yönelik teknikleri öğrenme, uygulama ve performansa getirdiği yükü anlatabilme.
7. Paralel şablonların CUDA ile gerçekleştirimlerini kullanabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023