Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 509E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikrodalga Sistem Mühendisliği
İngilizce Microwave System Engineering
Dersin Kodu
TEL 509E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Selçuk Paker
Dersin Amaçları I- Radyo haberleşmesinde kullanılan kavramların kazanılması.
II- RF sistem elemanlarının belirlenmesi.
III- RF sistemlerde gürültü, girişim ve bozulma etkilerinin incelenmesi.
IV- RF iletişim sistemleri ile radar, uzaktan algılama ve diğer mikrodalga sistemlerine ait
tasarım ve uygulama problemlerini çözebilecek niteliklerin kazandırılması.
Dersin Tanımı Radyo haberleşmesi; sistem kavramı, propagasyon ve gürültü.
Verici ve alıcılarda kullanılan pasif ve aktif elemanlar: İletim hatları, empedans uydurma
teknikleri, filtreler. Kuvvetlendiriciler, osilatörler ve diğer aktif elemanlar.
Gürültü ve lineer olmayan bozulma. Girişim ve intermodülasyon etkileri.
Alt dönüştürücü tasarımı. RF sistemlerde modülator ve demodülatörler.
Aktif ve pasif mikrodalga devre analiz ve tasarımı. Antenler, RF link parametreleri ve kanal
modelleri. RF link tasarımı. RF linklerinde kullanılan uzay ve frekans diversite sistemleri ve
birleştiriciler. Kablosuz ve çok geniş bandlı sistemlerin RF bileşenleri Radar ve radyometre
sistemleri. Sistem tasarım örnekleri: GPS ve uydu sistemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar;
I- Radyo haberleşmesinde sistemi tanımlayabilir.
II- Bir mikrodalga sisteminde transmisyon hat problemlerini çözebilir, Empedans uydurma
tekniklerini uygulayabilir
III- Filtre ve aktif mikrodalga eleman/devreleri tasarlayabilir.
IV- Modern verici ve alıcı yapılarını anlar ve tasarım ilkelerini bilir.
V-Sabit, hücresel ve uydu RF sistemlerine ait link tasarımı yapabilir.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Michael STEER, Microwave and RF Design : A System Approach, Scitech
Publishing, Inc. 2009.
2. Grigorios KALIVAS, Digital Radio System Design, John-Wiley, 2009.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021