Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Tas.Çağdaş Yaklaş.
İngilizce Contemporary Approaches to Urban Design
Dersin Kodu
KET 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hatice Ayataç
Dersin Amaçları 1. Yüzyılda Kentsel Tasarım konusunda geliştirilen kuramların değerlendirilmesi
2. Yüzyılda Kentsel Tasarım konusunda geliştirilen uygulamaların değerlendirilmesi
3. Kentsel Tasarımda çağdaş uygulamaların irdelenmesi
Dersin Tanımı Kentsel tasarımda çağdaş kuram ve uygulamaların değerlendirilmesi. 1950 ve 1960'lardaki görüşler: Kevin Lynch ve Gordon Cullen; Karmaşıklık ve çeşitlilik; Jane Jacobs, Richard Sennet; Metabolist yaklaşımlar; Maki; Bütünleşmiş form ilkeleri. Morfolojist yaklaşımlar. Methodistlerle tartışmalar. Ekolojist yaklaşımlar. Stanford Anderson. Adsız çevrenin niteliği: Christopher Alexander. Katılımcı yaklaşımlar; Mekan duygusu ve anlamı: Relph, Norberg - Schultz Lowenthal.Yeni şehircilik akımı, akıllı şehir, yavaş şehir uygulamaları. Farklı ülkelerden değişik yaklaşımlar.
Dersin Çıktıları # Hedeflenen Çıktılar
1 Planlama ve tasarım ve peyzaj etkileşimini anlamak
2 Kentsel tasarım uygulamalarında mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve ilgili diğer disiplinlerin ilişkilerini kavramak
3 Kentsel Planlama ve Tasarım alanlarında karşılaşılan mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunmak
4 Kentsel Planlama ve Tasarım konusunda kuram ve uygulama ilişkisini kurmak
Önkoşullar Öğrenciler bireysel veya 2 kişilik gruplar halinde ödev hazırlayacaktır. 20 yüzyılda Kentsel Tasarım konusunda geliştirilen kuramların ve uygulamaların değerlendirilmesi ve çağdaş uygulamaların irdelenmesi
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Shane Grahame D., (2011). Urban Design Since 1945: A Global Perspective (2011), Wiley
2 Wachen, K; Hendrıck,N. (2010). Urban Design and Architecture in the 20th Century, hf Ullman.
3 Punter J.; Mathew C. (1997). The Design Dimension of Planning, Theory, Content and Best Practise for Design Policies, London, E&FN Spon.
4 Kostof, S. (1991), The City Assembled, The Elements of Urban Form Through History, London,
5 Kostof, S. (1992). The City Shaped, Urban Patterns and Meaning Through History, London, Bulfinch Press.
6 Greed, C., Marion R. (1998). Introducing Urban Design, Interventions and Responses, London, Copywright Licensing Agency Ltd
7 Jencks, C. (1992). The Postmodern Reader. London:Academy Editions.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021