Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 520 - Yapımda Maliyet Yönetimi
 

PYY 520 - Yapımda Maliyet Yönetimi

Dersin Amaçları

Gerçekleştirilmesi düşünülen yapım projelerinin girişim-planlama-tasarım aşamalarında maliyet tahmini, maliyet planlama ve maliyet kontrolünün yanı sıra inşaat firmalarının inşa ettikleri projenin maliyetine yönelik olarak teklif verme aşamasından başlayıp inşaat sonuna kadar geçen evrede maliyet tahmini ve kontrolüne yönelik tüm bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Tanımı

Yapı Üretim Sürecinin Farklı Aşamalarında Maliyet ile İlgili Kararlar ve Maliyet Hesaplamaları; Maliyete İlişkin Temel Kavramlar; Girişim-Planlama-Tasarım Aşaması Boyunca Maliyet Tahmini ve Maliyet Planlamaya İlişkin Temel Bilgiler; Maliyeti Etkileyen Faktörler; Tasarım aşamasında Maliyet Tahmin (Hesaplama) Yöntemleri (Parametrik Yöntemler, Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Yöntemler, Yapım İşlemlerine Dayalı Yöntemler, Kaynaklara Dayalı Yöntemler); Değer Mühendisliği; Yapılabilirlik Kavramları, Proje Gerçekleştirme Süreci İçinde Maliyet Hesabı ve Kontrolü, Teklif Verme Sürecinde Maliyet Tahmini Öncesi Çalışmalar, Dolaysız Malzeme, İşçilik, Ekipman Maliyetlerinin Tahmini, Alt Yüklenicilik Maliyetlerinin Hesaplanması, Şantiye Genel Giderleri ve Risklerin Hesaplanması, Genel İşletme Maliyetleri, Şantiye Genel Maliyetleri, Teklif Bedelinin ve Birim Fiyatların Belirlenmesi, Maliyet Kontrolü ve Yöntemleri

Koordinatörleri
Elçin Filiz Taş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024