Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MKC 516 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kompozit Malzemelerin Mekaniği
İngilizce Mechanics of Composite Materials
Dersin Kodu
MKC 516 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ekrem Tüfekci
Dersin Amaçları 1. Lif takviyeli kompozit malzemelerin temel kavram ve karakteristik özelliklerini tanıtmak,
2. Kompozit malzemelerin kullanım alanları ve üretim yöntemleri hakkında bilgilendirmek,
3. Kompozit tabakanın mikromekanik ve makromekanik karakteristiklerini tanıtmak,
4. Kazanılan bilgileri mühendislik uygulama ve tasarımlarında kullanabilme becerisi kazandırmak,
Dersin Tanımı Kompozit malzemelerin temel kavramları,
Farklı malzemeler için Hooke yasası,
Lif takviyeli kompozit tabakanın makromekanik analizi,
Açılı tabakanın kırılma teorileri, Isı ve nem etkisi,
Lif takviyeli tabakanın mikromekanik analizi,
Katmanlı yapının gerilme-şekil değiştirme ilişkileri ve makromekanik analizi,
Katmanlı yapıların tasarımı ve analizi,
Katmanlı kompozit kirişlerin eğilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Kompozit malzemelerin tanımı, karakteristikleri ve davranışları hakkında bilgi sahibi olacaktır,
2. Kompozit malzemelerin kullanım alanları ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır,
3. Kompozit malzemelerin gerilme şekil değiştirme bağıntıları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. Kompozit malzemelerin bileşenlerinin özelliklerini kullanarak mühendislik sabitlerini hesaplayacaktır.
5. Açılı tabakanın rijitlik ve esneklik matrislerinin elemanlarını hesaplama yeteneği kazanacaktır.
6. Mekanik yük, ısı ve nem nedeniyle tabakadaki gerilme ve şekil değiştirme büyüklüklerini hesaplayacaktır.
7. Katmanlı tabakanın rijitlik matrisini ve mühendislik sabitlerini hesaplayacaktır.
8. İç kuvvet ve momentlerden katmanlı yapının orta düzleminde şekil değiştirme ve eğriliğini hesaplamak
9. Kompozit katmanlı yapılarda kalınlık boyunca gerilme ve şekil değişimini hesaplayacaktır,
10. Katmanlı yapıların tasarımını ve analizini yapacak, çıkan sonuçları yorumlayacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Autar K. Kaw, 2006, Mechanics Of Composite Materials, Second Edition, CRC Press.
Diğer Referanslar Jones, R.M., 1975, Mechanics Of Composite Materials, Edward Brothers, 1998
Cristian Decolon, 2002, Analysis Of Composite Structures, Hermes Penton Ltd.
Daniel Gay, Suong V. Hoa, Stephen V. Tsai, 2003, Composite Material Design And Applications, CRC Press.
Laszlo P. Kollar, George S. Springer,2003, Mechanics of Composite Structures, Cambridge University Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021