Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal İletişim Kuramı
İngilizce Digital Communication Theory
Dersin Kodu
TEL 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Ali Çırpan
Dersin Amaçları İletişim kuramı ve sistemleri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere
1) sayısal iletişimde kullanılan işaret ve sistemlerin temel özelliklerini tanıtmak,
2) sistemlerin başarımlarını değerlendirme yöntemlerini öğretmek,
3) başarımı artırmaya yönelik yaklaşımları aktarmak
Dersin Tanımı Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren
karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar.
Gram-Schmidt ortonormallleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişkili ve uyumlu
süzgeçli alıcılar. Gauss gürültülü kanallarda hata olasılığının hesabı, hata olasılığı için birleşim üst sınırı.
Mesaj dizileri için verimli işaretleşme: Zaman - band genişliği - boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi. Kanal
sığası teoremi. İşaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon, özellikleri,
tasarım ölçütleri, başarım analizleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar:
I) Sayısal modülasyonlu işaretleri zaman ve frekans bölgesinde ifade edebilme, spektral
özelliklerini ortaya çıkarabilme,
II) Sayısal modülasyonlu işaretleri işaret uzayına taşıma, vektörel iletişim modelini oluşturma,
III) Alıcı yapılarını tasarlama, alıcının hata başarımını değerlendirme,
IV) Mesaj dizilerinin verimli iletilmesi sorununu çözme, kanal sığasını hesaplama,
V) Band sınırlı kanallarda hata başarımını artıracak kodlamalı modülasyon tekniklerini
kullanabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Proakis, J. ve Salehi, M., 2008. Digital Communications,
McGraw-Hill.
2) Fitz, M., 2007. Fundamentals of Communication Systems,
McGraw-Hill.
3) Wozencraft, J.M. ve Jacobs, I.M., 1990. Principles of
Communication Engineering, Waveland PR. INC.
Diğer Referanslar Biglieri, E., Divsalar, D., McLane, J. ve Simon, M., 1992.
Introduction to Trellis Coded Modulation with Applications,
MacMillan Publishing Company.
5) Lee, E.A. ve Messerschmitt, D.G. 1994. Digital Communication, Kluwer Academic Publishers.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021