Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 612 - Jeodezik Ağların Analizi
 

GEO 612 - Jeodezik Ağların Analizi

Dersin Amaçları

i) Jeodezik ağlardaki ölçmelerin değerlendirilmesine ve sonuçların doğruluk ve güvenirlik analizine ilişkin temel yaklaşımların sunulması amaçlanmaktadır. ii) Bu temeller çerçevesinde, uyuşumsuz ölçü testleri, model testleri ve geomatik mühendisliğinin önemli bir uygulama alanı olan deformasyon ölçme ve analizi konuları ele alınmakta, mevcut problemler için hangi yaklaşımın kullanılacağına dair fikir geliştirme ve analiz yeteneği kazandırılması, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı

Jeodezik ağların hesabı için kestirim yöntemleri, Gauss-Markoff Modelinin matematik esasları, jeodezik ağlarda datum ve datum defekti problemi, serbest ağ dengelemesi, datum transformasyonu, jeodezik ağların değer yargıları, kontrol ağlarının tasarım ilkeleri, dengeleme hesabının model testleri; fonksiyonel modelstokastik model testleri, uyuşumsuz ölçüler testi, deformasyonların saptanması için signifikans testleri, global test ve nokta testleri ile deformasyonların lokalize edilmesi, deformasyon analizi için değişik yaklaşımlar, robust istatistiğin uygulanması, deformasyon analizinde kinematik modeller.

Koordinatörleri
Mustafa Tevfik Özlüdemir
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022