Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 202 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Ölçmeleri
İngilizce Engineering Surveys
Dersin Kodu
GEO 202 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 2 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları Temel Ölçme kavramları bilindiği varsayılarak mühendislik hizmetleri kapsamında ulaştırma yapılarındaki yapılacak olan aplikasyon işlerine ilişkin temel bilgi ve süreçlerin, hesapların, doğruluk analizlerinin ve ilgili süreçlerin optimizasyonunu konu edinmiş bir derstir.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında temel ölçme bilgisine sahip öğrencilerin, aplikasyon içingerekli yöntem, araç ve doğruluk (kalite) bilgisini, mühendislik ölçmelerindekullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin özellikle ulaştırma yapılarınıngeometrisinin tasarımında kullanılan geçki elemanları ve bunların geometriközelliklerine hâkim olarak ve sayısal modeller üzerinde ulaştırmayapılarının arazigeometrisine yatay ve düşey bileşenlerini dikkate alarak, bu tür yapılarımaliyet/fayda açısından en uygun geometrik seçeneklerle tasarımlamak vegeometrik uygulamasını gerçekleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır
Dersin Çıktıları Ulaştırma yapıları için mühendislik hizmeti kavramını ve aşamalarını tanımlar.
2 Aplikasyon yöntemlerini açıklar ve aplikasyon elemanlarını hesaplar.
3 Aplikasyonda doğruluğu etkileyen faktörleri bilir ve bir kalite ölçütü hesaplar.
4 Kalite gereksinimlerini dikkate alarak aplikasyon için gerekli yöntem ve araçları seçer.
5 Ulaştırma yapılarının geometrik tasarımında düşey geometri ve yatay geometrinin
etkileşimli tasarımını kurgular.
6 Ulaştırma yapılarının geometrisinin tasarımında kullanılan geçki elemanlarını ve
geometrik özelliklerini anlar ve uygular.
7 Ulaştırma yapılarında geçki yatay ve düşey geometrisine ilişkin hesapları yapar.
8 Sayısal modeller üzerinden mühendislik projelerinin geometrik uyarlamasını yapar.
9 Sayısal modeli üzerinde en uygun yatay ve düşey geometriye sahip mühendislik
projesine maliyet ve geometrik ilgili kısıtları dikkate alarak karar verir ve savunur.
Önkoşullar GEO 213 – GEO 213E (Konum Belirleme Yöntem ve Sistemleri)
(Terrestrial Surveying Equipment and Software)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024