Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEM 517E - Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri
 

GEM 517E - Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri

Dersin Amaçları

Bilindiği üzere, sınır elemanları yöntemleri (veya panel yöntemleri), gemi hidrodinamiğinde kompleks problemlerin çözümleri için çok güçlü sayısal yöntemlerdir. Akışkan bölgesinin kendisinden ziyade sınırlarının ayrıklaştırılması (panellenmesi) ve bu paneller üzerinde şiddeti bilinmeyen tekillikler dağıtılması temeline dayanırlar. İlgili sınır koşullarının uygulanması ile bu tekilliklerin şiddetleri bulunabilir. Bu derste, önce, ilgili akışkanlar mekaniğinin temelleri gözden geçirilir. Daha sonra, sınır elemanları yöntemlerinin matematiksel ve sayısal formülasyonları ve ilgili modelleme teknikleri açıklanır. Öğrenci, sınır elemanları yöntemlerinin gemi hidrodinamiğindeki birçok uygulamasını ödev ve dönem projesi olarak gerçekleştirir. Bunun için, kendi programlarını yazar ve geliştirirler.

Dersin Tanımı

Giriş, Sınır Elemanları Nedir?, Nerelerde Uygulanırlar?, Avantaj ve Dezavantajları;
İlgili Akışkanlar Mekaniği Temellerinin Gözden Geçirilmesi, Hız, Basınç, Kayma Gerilmeleri, Kütle, Momentum Korunumu, Bünye Denklemleri, Navier-Stokes Denklemleri, Potensiyel Akım Teorisi, Bernoulli Denklemi, Kaldırıcı Yüzeyler, Kutta Şartı;
Akışkanlarda Sınır Elemanları Yöntemlerinin Formülasyonu Green teoremi ve özdeşliği, Neumann ve Dirichlet Tipi Sınır Koşulları, Hız ve Potansiyel Formülasyonları, Girdap-Duble Denkliği, Panellere Ayrıklaştırma, Sınırlarda Tekillik Dağılımı, Galerkin-Kollokasyon Yaklaşımı, Düşük-Yüksek Mertebeden Yöntemler, Sınırda Süreksizlikler, Hidrofoil İzler Kenarı, Değişik Kutta Şartı Uygulamaları, Hata Analizi;
Uygulamalar, İki Boyutlu Kaldırıcı Olan ve Olmayan Yüzeyler Etrafındaki Akım, Serbest Yüzeyler, Kavitasyon, Dinamik Sınır Koşulları, Lineer Olmayan Yaklaşımlar, İz Büzülmesi, Sayısal Stabilite, Daimi Olmayan Akım Uygulamaları;
Diğer Başlıklar, Viskoz-Viskoz Olmayan Etkileşim, Sonlu Elemanlar-Sınır Elemanları Birleşimi, Stokes Akımları.

Koordinatörleri
Şakir Bal
Şakir Bal
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022