Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / NSE 523E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yüzeyler ve Arayüzeyler
İngilizce Surfaces&Interfaces
Dersin Kodu
NSE 523E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Birgül Benli
Dersin Amaçları ..1. Öğrencilere yüzeyler ve arayüzeyler hakkında temel bilgiler vermek,
2. Öğrencilerin yüzey kimyasını anlayabilmesi için gerekli kavramların öğrenilmesini sağlamak,
3. Yüzey yükü ve yüzeylerarası etkileşimlere neden olan kuvvetler hakkında detaylı bilgileri vermek,
4. Öğrencilere yüzey analiz tekniklerini öğretmek,
5. Yüzey uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı ..Temel Kavramlar: Yüzeylerin ve AraYüzeylerin Tanımı, Sınıflandırılması, Arayüzeylerin Önemi, Yüzeylerin ve Arayüzeylerin Moleküler Yapıları, Moleküller Arası Etkileşimler, Arayüzeylerin Termodinamiği, Arayüzeylerde Adsorpsiyon, Arayüzeylerde Elektriksel Yük ve Elektriksel Çift Tabaka, Moleküller ve Yüzeylerarası Etkileşim Kuvvetleri, Yüzey Analiz Tekniklerine Giriş: Yüzey Morfolojisi (SEM, AFM, SFM), Yüzey Bileşimi (XPS, Tof SIMS, FTIR) ile Temas Açısı, Yüzey Gerilimi, Adsorpsiyon Yoğunluğu, Zeta Potansiyeli, Reoloji Ölçümleri, Yüzey Bilimine Giriş: Kimyasal-Mekanik Polishing, Yüzey Kaplama Metodları, CVD, Kendiliğinden Oluşan Tek Tabakalar, Langmuir-Blogett Filmler, Nanoprinting, Nanolitografi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1) Yüzeyler ve arayüzeyler hakkında bilgi edinmek,
2) Yüzey kimyası hakkında temel kavramları öğrenmek,
3) Yüzey termodinamiği yanı sıra elektriksel çift tabaka, yüzeylerarası etkileşimler ile itme ve çekme kuvvetlerine etkileyen parametreleri öğrenmek,
4) Yüzey analiz teknikleri hakkında detaylı bilgi edinmek,
5) Yüzeyler ve yüzey modifikasyonu/hazırlama teknikleri hakkında bilgi edinmek,
6) Yüzeyler ve arayüzeylere ait bilgileri yenilikçi ve ileri uygulamalarda pekiştirmek.
Önkoşullar .
Gereken Olanaklar .
Diğer
Ders Kitabı – R.J. Hunter, “Introduction to Modern Colloid Science”, Oxford Science Publications, 2016.
– D.J. Shaw, “Introduction to Colloid and Surface Chemistry”, Butterworth-Heinemann Press, 4th Edition, 1992.
Diğer Referanslar – J.N. Israelachvili, "Intermolecular and Surface Forces“, Burlington, MA: Academic Press, 3rd Edition, 2011.
– A.W. Adamson, A.P. Gast, "Physical Chemistry of Surfaces“, John Wiley & Sons, Inc., 6th Edition, 1997.
– J. Lyklema, “Fundamentals of Interface and Colloid Science”, Academic Press, 2005.
– P.C. Hiemenz, R. Rajagopalan, “Principles of Colloid and Surface Chemistry”, CRC Press, 1997.
– L. Santo, J.P. Davim, ”Surface engineering techniques and applications: research advancements”, IGI Global, 2014.
– J.Takadoum, “Nanomaterials and surface engineering”, Wiley, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022