Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTO 529 - Güneş&Rüz.Ener.Kaynak.Model.
 

MTO 529 - Güneş&Rüz.Ener.Kaynak.Model.

Dersin Amaçları

• Süreksizliğin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve güneşin en büyük problemi ve riski olduğunun anlatılması, buna ilave olarak bu kaynaklardaki alan ve zaman değişimlerinin detaylı öğrenilmesi.
• Bu süreksizliklerin en aza indirgenmesi uygun yer şeçimi, tahmine yönelik modellerin geliştirilmesi ve kaynakların çoklu kullanımı ile gerçekleştirilebileceğini öğrenmek.
• Belirtilen bu önerilerin optimum bir şekilde yapılmasıyla rüzgar ve güneş enerji kaynakları aynı zamanda sürekliği daha yüksek enerji kaynakları olacaktır.
• Bu ders rüzgar ve güneş enerji yatırımları ve planlamasında çalışacak atmosfer bilimciler ve mühendisler için yararlı olacaktır.

Dersin Tanımı

Güneş ışınımı ve güneşlenme süresi verileri. Güneş verilerinin zamansal ve alansal özellikleri. Güneş ışınımı ölçüm değerlerinin alan ve zamana göre modellenmesi. Kesikli veri ve özellikleri, lineer parametrik bağıntılarla güneş verisi analizi. Fotovoltaik pillerde giriş ve güç çıkış verilerinin modellenmesi. Kısa süreli tahminler ve rüzgar enerjisi, fiziksel modeller, istatistiksel modeler, Wind Atlas Analysis and Application Programme (Wasp) ve diğer türbin konuşlandırma modelleri, Rüzgar şiddet verilerinin alan-zamana bağlı olarak jeoistatistiksel yöntemlerle modellenmesi. Türbin güç eğrisi verimliliklerine gore çıkış verilerinin kısa süreli tahmini. Objektif analiz, Rüzgar tarlasında türbinler arası ilişki ve objektif analiz. Rüzgar ve Güneş enerjilerinde kullanılan genel haritalama yöntemleri. Rüzgar ve güneş verilerinin hibrid bir sistemde kullanımı. Çıkış verileri ve planlama projeksiyonları.

Koordinatörleri
Ahmet Duran Şahin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024