Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sezim ve Kestirim Kuramı
İngilizce Detection and Estimation Theo.
Dersin Kodu
TEL 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bilge Günsel Kalyoncu
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, o¨gˆrencilere istatistiksel sonuc¸ c¸ıkarma kuramıyla tanıs¸tırmak, ve bu kuram kullanılarak nasıl is¸aret sezim ve kestirimi ic¸in yo¨ntemler gelis¸tirilebilecegˆini go¨stermektir.
Dersin Tanımı I·statistiksel karar kuramı. Varsayım (hipotez) sınama, bilinen is¸aretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan is¸aretlerin gu¨ru¨ltu¨lu¨ ortamda sezimi, alıcı bas¸arımı ve hata olasılıgˆı, radar ve iletis¸im uygulamaları. Karmas¸ık ve parametrik olmayan karar kuramı. I·statistiksel kestirim kuramı, bas¸arım o¨lc¸u¨tleri ve sınırları, etkin kestiriciler. Bilinmeyen is¸aret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Dogˆrusal kestirim, Wiener su¨zgec¸i, Kalman su¨zgec¸i.
Dersin Çıktıları Bu dersi bas¸arıyla tamamlayan yu¨ksek lisans/doktora o¨gˆrencileri as¸agˆıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I) I·statistiksel karar kuramı kavramları, karar kıstasları
II) Gu¨ru¨ltu¨lu¨ is¸aret sezimi
III) Nokta parameter kestirimi kavramlari, kestirim kıstasları
IV) WienerveKalmansu¨zgec¸leri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Steven M. Kay, Fundamentals of statistical signal processing, Vol.1 Estimation Theory, Vol.2 Detection Theory, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall PTR, c1993-1998.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021