Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UMT 504E - Ekstraktif Metalurji Proseslerinin Modellenmesi (İng.)
 

UMT 504E - Ekstraktif Metalurji Proseslerinin Modellenmesi (İng.)

Dersin Amaçları

Metalurjinin temel bilgileriyle donanmış öğrencilerin bu bilgileri kullanarak metalurjik prosesleri modellemesi amaçlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde metalurjik tesislerde tesis kontrol ve verilerin değerlendirilmesine yönelik olarak bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve hatta tesislerin çoğu bilgisayar kontrollü çalışmaktadır. Laboratuar boyutlu deneysel veriler ve tesis verilerinden hareketle metalurjik sistemlerin modellenmesi tesisin daha verimli çalışması açısından önemli olup yapılan modelleme sayesinde herhangi bir tesis girdisinin değişimine bağlı olarak tesis verilerinin değişiminin tahmini yapılabilmekte ve buradan hareketle de sistemde yapılması gereken değişikliklere karar verilebilmektedir. Metalurji tesislerinin daha verimli çalışabilmesi ve kontrolü için modellemeye gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, önerilen bu ders kapsamında öğrencilerin modelleme konuda fikir sahibi olmaları, deneysel veya tesis verilerinden faydalanarak verilen bir metalurjik sistemi modellemesi ve bu yöndeki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Dersin Tanımı

Modellemenin temelleri, İncelenen ekstraktif metalurji sistemlerinin (kavurma, ergitme, liç, çöktürme, elektroliz, rafinasyon, vs.) tanımı ve problemin belirlenmesi, İncelenen ekstraktif metalurji sisteminin hız proseslerinin belirlenmesi, kütle ve ısı dengeleri, batch veya sürekli prosesler, Sistemleri kontrol eden parametrelerin (tane boyutu, sıcaklık, konsantrasyon, basınç, gaz/sıvı/katı akış debileri, karıştırma hızı, akım yoğunluğu, vs.) belirlenmesi ve listelenmesi, Seçilen metalurjik sistemin ilgili kontrol parametreleri gözönüne alınarak modelinin oluşturulması, Modellerin bilgisayarda simülasyonları

Koordinatörleri
Cüneyt Arslan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022