Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 520E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Video İşleme
İngilizce Digital Video Processing
Dersin Kodu
TEL 520E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bilge Günsel
Dersin Amaçları Sayısal video işaretlerinin modellenmesi ve işlenmesine ilişkin temel teorik altyapının verilmesi ve tekniklerin tanıtılması.
2B ve 3B hareket kestirim metodlarına ilişkin teorik altyapının kazandırılması.
Video işlemede kullanılan derin öğrenme ağlarının incelenmesi
Dersin Tanımı İmgeleme modelleri, renk uzayları. 3B tan 2B imge uzayına izdüşürme. 2B parametrik ve parametrik olmayan hareket kestirim teknikleri. Yoğun hareket modelleri ve optik akış kestirimi. Kamera hareket modelleme ve giderme. Video iyileştirme, bulanıklık giderme ve bölütleme. 3B hareket kestirimi, hareketten derinlik bilgisi çıkarımı. Video işleme için derin öğrenme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
Sayısal video işlemenin temelleri
2B parametrik ve parametrik olmayan hareket kestirimi
2B hareketten 3B hareket kestirimi
Güncel video modelleme, iyileştirme ve iletim teknolojileri
Video işlemede kullanılan derin öğrenme ağları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Digital Video Processing , A. M. Tekalp, Prentice Hall, 2015, ISBN 0-13-190075-7.
2. Video Processing and Communications, Y. Wang, J. Ostermann, and Y. Zhang, Prentice Hall, 2002, ISBN 0-13-017547-1..
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022