Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 616 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 İzotop jeokimyasının tanımı 1, 2
2 Duraylı ve duraysız izotoplar 1, 2
3 İzotop jeokimyası uygulamaları 1, 2
4 Radyoaktivite ve çekirdek reaksiyonları 2
5 İzotopların yapay ayrımı ve standart hazırlanması 3
6 Kütle spektrometresi çalışmaları 3
7 Radyoaktivite ölçümleri 4
8 Jeolojik olay ve yaş kavramı 4
9 İzokron yöntemi 4
10 Rubidyum stronsiyum yönteminin uygulandığı mineral ve kayaçlar 4
11 Potasyum argon yöntemi 4
12 Radyasyon hasarları ve buna bağlı yöntemler 4
13 Termolüminesans yöntemi 4
14 Kükürt izotopları jeokimyası ve uygulamaları 4
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023