Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ULS 604E - Trafik Akim Kuramlari
 

ULS 604E - Trafik Akim Kuramlari

Dersin Amaçları

1. Trafik akımı modelleme yaklaşımlarının ve kararayolu trafik akımlarını ifade etmede kullanılan matematik bağıntıları irdelemenin öğretilmesi,
2. Çözümlemeli modeller ve benzetim modellerini formülleştirme yaklaşımlarının öğretilmesi,
3. Ağ boyutunda, öğretilen çözümlemeli yöntemlerden faydalanarak akım yayılımı modellemesi sürecini planlamasının öğretilmesi ve
4. Öğrenciyi trafik akımı modellemesiyle ilgili yeni gelişmeleri araştırmaya yönlendirmek.

Dersin Tanımı

Trafik akımının temel değişkenleri ve özellikleri - Trafik akım kuramları - Kaba (makro) boyutta modelleme - Hidrodinamik ve kinematik kuram – Yüksek mertebe sürekli modeller – Hücre geçişi modeli - İnce (mikro) boyutta modelleme – Taşıt takip kuramı - Doğrusal olmayan modeller – Karma (meso) boyutta modelleme – Dinamik ağ yüklemesi (DAY) – DAY problemi, model formülleştirmesi ve çözümü – Ayrık DAY modelleri - Ağ akış modelleri – Çözümlemeli modeller – Benzetim temelli modeller – Karma (hibrit) modeller – DAY model benzetimi – Ayrıklaştırma Yöntemleri – Bağ başarım fonksiyonları

Koordinatörleri
Hilmi Berk Çelikoğlu
Hilmi Berk Çelikoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022