Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 546 - Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi
 

CKY 546 - Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi

Dersin Amaçları

1) Depremde hasar görmüş yapıların onarım ve güçlendirme ilkelerini aktarmak.
2) Binalarda yanlış taşıyıcı sistem seçilmesi, malzeme dayanımlarının yetersiz olması veya proje ve yapım kusurları nedeniyle meydana gelen hasarların onarılmasında ve taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin tanıtılması.
3) Taşıyıcı sistemin mevcut ve/veya yeni elemanlar ilave edilerek güçlendirilmesinde binanın mimari fonksiyonlarını bozmayacak çözümlerin geliştirilmesi.

Dersin Tanımı

Yığma ve betonarme yapılarda taşıyıcı sistem hasar türleri. Deprem sonrası hasarın belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Hasar rölövelerinin hazırlanması. Onarım ve güçlendirme yöntemleri. Deprem yönetmeliği esaslarına göre taşıyıcı sistemi yetersiz yapılar ve deprem sonrası hasara uğramış yapılarda taşıyıcı sistemin onarılması ve güçlendirilmesi. Duvarların, kolonların, perdelerin, kirişlerin, düğüm noktalarının, döşemelerin ve temellerin onarımı ve güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemin yeni elemanlarla güçlendirilmesi. Mevcut binaların deprem etkisindeki davranışının değerlendirilmesi. Yapısal davranış değerlendirme yöntemleri. Taşıyıcı sistemin belirlenmesi ve çözümlenmesi. Yaklaşık hesap yöntemlerinin tanıtılması ve değerlendirilmesi. Depremden hasar görmüş binalar üzerinde mimari fonksiyonları en az düzeyde etkileyecek alternatif taşıyıcı sistem güçlendirme çözümlerinin geliştirilmesi. Geçmiş depremler sonrası yapılan onarım ve güçlendirme uygulamalardan örnekler ve bu örneklerin irdelenmesi.

Koordinatörleri
Necdet Torunbalcı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022