Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / RST 510 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Mimarlığında Yap. Tek.
İngilizce Construction Techniques in Ottoman Architecture
Dersin Kodu
RST 510 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülsüm Tanyeli
Dersin Amaçları Restorasyon - koruma konularında uzmanlaşacak mimarların en sık karşılaşacakları yapım geleneğinin teknolojik boyutu üzerinde bilgilenmelerini ve araştırma yapabilmelerini sağlamak. Osmanlı yapım teknolojisinin en geniş kapsamıyla gözlemlenebildiği İstanbul ve yakın çevredeki anıtsal yapıları incelemek .
Dersin Tanımı Osmanlı yapı üretim etkinliğine, karar verme, tasarlama, projelendirme, aplikasyon aşamalarından başlayarak, yapının kullanıma hazır hale getirilmesine dek uzanan alanlara genel bir bakış. Osmanlı yapım pratikleri üzerinde ayrıntılı araştırma için başvurulacak kaynakların tanıtımı. Osmanlı yapım geleneğinin paralel ve öncül diğer modern öncesi pratiklerle ilişkisi.
Dersin Çıktıları Bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme; Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme; Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme; Edindikleri bilgiyi disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı G.Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir” Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi, Akın Nalça Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-82942-1-9.
Diğer Referanslar BARKAN, Ö. L., (1972, 1979), Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı (1550-1557), cilt I ve II, Ankara: TTK Yay.
KUBAN, D., (1981), "Notes on Building Technology of the 18th Century: The Building of the Mosque of Nuruosmaniye at Istanbul, According to 'Tarih-i Camii Şerif-i Nur-u Osmani", I. Uluslararası Türk - İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, cilt V, İstanbul, s. 271-293.
TANYELİ, G., (2000), ”18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Yapım Süreci: Laleli Külliyesi Örneği”, Celâl Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 7-10 Mart 1994, İstanbul, s. 317-326.
TANYELİ, G., K. KUZUCULAR, (1999), “Osmanlı Mimarlığında Çift Örtü Sistemi”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı: Uluslarüstü Bir Miras, İstanbul: YEM Yay., s. 106-111; (2000), “Double Vaulting in Ottoman Architecture”, 7 Centuries of Ottoman Architecture: A Supra-National Heritage, İstanbul: YEM Yay., s. 111-116.
TANYELİ, G., U. TANYELİ, (1993), “16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi”, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari - Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, (ed. M. Saçlıoğlu, G. Tanyeli), İstanbul: YEKÜV Yay., s. 125-156.
TAYLA, H. (2007), Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, TAÇ Vakfı Yayınları, İstanbul
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022