Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 605 - Mimari Tasarımda Kuram Süreç Dil İlişkileri
 

MTS 605 - Mimari Tasarımda Kuram Süreç Dil İlişkileri

Dersin Amaçları

1. Mimari tasarımın ürünün, mimarlığın özelliklerinden soyutlanarak anlaşılmasını sağlamak
2. Mimari tasarım olgusunun daha bütüncül ve gerçek bir etkinlik olma yönüyle anlaşılması

Dersin Tanımı

Mimarlık ve Tasarımda Kuram, Söylem ve Bilimsellik; Tasarım Araştırmaları ve TasarımdaBilimsel Yaklaşımlar; Tasarım Kuramları Tarihi:birinci, ikinci ve üçüncü nesil tasarımkuramları, farklı süreç ve problem özellikleri; Zihinsel Aktivite Olarak Tasarım:tasarımcı
düşünce, tasarım psikolojisi, ilk yaratıcı ivme; Tasarım ve Yaratıcılık:ilk biçim ve sıradan,buluşçu tasarım; Tasarım Metodu Filozofisi; Tasarımda Bilgi:tasarımcının bilgisi, tasarımdisiplini ve tasarım bilimi; Bilgisayar Destekli Tasarım:biçim grameri üretimi, yapay zeka;Tasarımda Görselleştirme ve Mimari Biçimin Oluşturulması: rutin, yenilikçi ve yaratıcı tasarım,soyut/somut biçim, farklı söylemler ve biçim oluşturma yaklaşımlarının örneklenmesi.

Koordinatörleri
Nesip Ömer Erem
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024