Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 625 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mima.Tas.Mal.:Kuram,Ele.&Kült.
İngilizce Material in Architectural Design: Theory, Criticism and Culture
Dersin Kodu
MTS 625 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Funda Uz
Funda Uz
Dersin Amaçları 1. Mimari tasarım bilgisini, malzeme kuramı, eleştirisi ve kültürü üzerinden ele almak;
2. Mimari tasarımda maddeselliğin dünya ve Türkiye eksenleriyle karşılaştırmalı okunması;
3. Mimarlık bilgisi ve malzeme arasındaki ilişkinin; keşifler, eşikler ve aktörler izleği ile incelenmesi;
4. Mimari tasarımın malzeme üzerinden popüler kültürdeki ve gündelik hayattaki temsillerinin araştırılması ve bu temsillerin kültürle ilişkisinin sorgulanması;
5. Bunlara dayalı olarak olası bilgi alanlarını araştırmak
Dersin Tanımı Mimarlığın maddeselliği; mimari tasarım- malzeme ilişkisi, malzeme tarihi, kuramı ve kültürü üzerine araştırmalar ve okumalar, Tektonik: boyut, ölçek, örüntü, Prefabrikasyon/Konstrüksiyon ile düşünmek, maddesel olmayan ve malzeme arasındaki ilişki, malzemenin yeniden kullanımı, popüler kültür ve temsil ilişkisi, gündelik hayat ve malzeme kültürü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1. Mimari tasarım bilgisini malzme üzerinden yeniden tanımlar ve mimarlık kuramı içinde tartışırlar
2. Malzemeyi farklı yönleriyle ve kültür üzerinden ele alırlar
3. Mimari tasarım bilgisini popüler kültür ve gündelik hayat temsilleri ile tartışırlar
4. Türkiye’deki örnekler üzerinden malzeme ve mimari tasarım arasındaki ilişkiyi belgelerler
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Forty, A., Concrete and Culture; A Material History, Reaktion Books, 2016
2. Lefebvre, H., Gündelik Hayatın Eleştirisi I-II, Düşünsel Yayıncılık, İstanbul, 2010.
3. Sykes, C., Yeni Bir Gündem İnşa Etmek, Mimarlık Kuramı, 1993-2009, Küre Yayınları, 2017
4.Forty, A., Words and Buildings, A Vocabulary of Modern Architecture
5. Frampton, K., Studies on Tectonic Culture; The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, MIT Press, 1995
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021