Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi
İngilizce Organizational Behavior and Human Relations Management
Dersin Kodu
PYY 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülfer Oraz
Dersin Amaçları 1.Öğrencilere kişisel farkındalık kazandırmak,
2.Örgütsel davranışa ilişkin kavram ve teorileri tanıtmak
Dersin Tanımı Örgütsel davranışa giriş, Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi, Örgüt içinde birey, Örgütlerde motivasyon, İnşaat sektöründe motivasyon, Örgütlerde ekip yönetimi, Liderlik: Liderlik teorileri, İnşaat sektöründe liderlik stilleri, Kişilerarası ilişkiler ve iletişim; İletişim stilleri ve proje yaşam dönemi, İnşaat sektöründe iletişim stilleri, Örgütlerde çatışma yönetimi; Çatışma tipleri, çatışma kaynakları ve çatışma giderim yaklaşımları, İnşaat sektöründe çatışma yönetimi.
Dersin Çıktıları I.Eleştirel düşünme
II.Kişisel farklılıkları analiz edebilme
III.Çalışanları motive etme
IV.Ekip yönetiminden haberdar olma
V.İnşaat organizasyonlarında liderliğin önemini anlama
VI.İnsanlarla iyi iletişim kurma
VII.Çatışmaları yönetme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Eren, E., (2017). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, Beta Basım Yayım, İstanbul.

2. Robbins, Stephen P., (2015). Örgütsel davranış, çeviri ed. Erdem, İ,
Nobel Yayıncılık, Ankara.

3. Walker, A., (2011). Organizational behaviour in construction, Wiley-Blackwell, Oxford.

4. Reece, B. L. ve Reece, M. E., (2018). Etkili insan ilişkileri : bireylerarası ve örgütsel uygulamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021