Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MOT 587E - Yanmanın Temelleri
 

MOT 587E - Yanmanın Temelleri

Dersin Amaçları

1. Gaz ve sıvı yakıtların yanması hakkında temel bilgileri vermek.
2. Pratik yanma sistemlerine örnek vermek.

Dersin Tanımı

Stokiyometrik İlişkilerin Gözden Geçirilmesi, genelleştirilmiş reaksiyon denklemleri; Temel tanımlar; karışım oranı, ısı değeri, reaksiyon ısısı, adyabatik alev sıcaklığı; Sonlu Reaksiyon Hızı ve Termo Kimyasal Dengeli Kimyasal Reaksiyonlar; reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arrhenius modeli, karmaşık kimyasal denge ve ayrışma, denge sabiti ve bileşiminin hesaplanması, hidrokarbon yakıtların yanma modelleri, alev sıcaklığı hesabı, Denge Dışı İşlemler; kısmen denge varsayımı, Yanma Kinetiği ve Duyarlılık Analizleri; kinetik denklemler, katı ODE'ler için çözüm yöntemleri; Kimyasal Reaksiyonların Azaltılması; kararlı durum varsayımının gerekçelendirilmesi, hidrojen-oksijen, hidrojen-hava, metan-hava ve yüksek moleküllü hidrokarbonlar-hava karışımları için azaltılmış mekanizmalar, Ateşleme ve Patlama teorileri; Kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları ve tutuşma gecikmesi, termal patlama teorisi, yakıt-hava karışımları için patlama limitleri;
Çok bileşenli reaksiyon sistemleri için korunum denklemleri; Alev fenomenleri; Önceden karıştırılmış yanıcı gazlarda alevler, Laminer alevler, Türbülanslı alevler. Buharlaşma ve yakıt damlacıklarının yakılması; Difüzyon alevleri, kurum oluşumu ve hava kirliliği.

Koordinatörleri
Alper Tolga Çalık
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024