Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KOM 505E - olasılık teorisi ve rassal süreçler
 

KOM 505E - olasılık teorisi ve rassal süreçler

Dersin Amaçları

1 Öğrencilerin olasılık kuramı konusundaki bilgilerini geliştirmek,
2 Öğrencileri rastlantı süreçleri ve ilişkin özellikler konusunda eğitmek,
3 Rastlantısal yapıdaki mühendislik problemlerinin çözümüne temel hazırlamak,
4 Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini attırma imkanı
sağlamak.

Dersin Tanımı

i Rastlantı değişkenleri, dağılım fonksiyonları, olasılık ve yoğunluk fonksiyonları; çok boyutlu
rastlantı değişkenleri, birleşik dağılımlar, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar;
beklenen değer, momentler ve ilişkin kavramlar; moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar;
bazı özel sürekli ve ayrık dağılımlar; rastlantı süreçleri ve sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan ve
bağımsız süreçler, ergodiklik; Poisson, Wiener, Gauss, Markov süreçleri; raslantısal süreklilik, türev, integral
kavramları; güç spektrumu kavramı.

Koordinatörleri
Mustafa Doğan
Gökçen Devlet Şen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024