Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 516 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Sürdürülebilir Gelişme: Bölgesel Boyut
2 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme: Çevresel Boyut (Bölgesel Doğal Kaynak Yönetimi ve Sürdürülebilirlik)
3 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme: Ekonomik Boyut (Yeşil Ekonomi, Bölgesel Yenilikçilik Sistemleri, Girişimcilik ve Bölgesel Gelişme)
4 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme: Sosyal ve Kültürel Boyut (Kültürel Çeşitlilik, Yaratıcılık ve Bölgesel Gelişme)
5 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme: Kurumsal Çerçeve ve Yönetişim (Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmede Halkın Katılımı, Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme İçin Yenilikçi Ortaklıklar)
6 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Ölçülmesi I: Kriterler, Göstergeler ve Değerlendirme Araçları (GZFT Analizi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Stratejik Çevre Değerlendirme (SÇD), Sürdürülebilirlik Değerlendirme (SD), Alansal Etki Değerlendirme (AED), Sürdürülebilir Gelişme Göstergeleri (SGD))
7 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Ölçülmesi II
8 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Ölçülmesi III
9 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Gündemi: Bölgesel Riskler, Dayanıklılık ve Adaptasyon
10 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Gündemi: İklim Değişikliği
11 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişmenin Gündemi: Yenilikçi Temiz Teknolojiler, Yenilenebilir ve Alternatif Enerjiler
12 Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
13 Genel Değerlendirme I
14 Genel Değerlendirme II
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020