Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 508E - Kentsel Tasarım Projesi II
 

KET 508E - Kentsel Tasarım Projesi II

Dersin Amaçları

Tarihsel süreç içinde gelişmiş bir Kentsel alanda farklı sorun alanları ile ilgili (koruma, yenileme, sağlıklaştırma, canlandırma) analiz ve değerlendirme yapılması
Tasarım ve uygulama stratejilerinin ve politikalarının gerekli uzmanların katılımıyla belirlenmesi, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi

Dersin Tanımı

Doğal ve yapay çevre verilerinin, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlendiği mevcut bir Kentsel alanda, alanın özelliklerine bağlı olarak geleceğe yönelik yapı - mekan organizasyonu, arazi kullanımı ve ulaşım önerilerinin seçenekler halinde geliştirilmesi. Grafik olarak iki ve üç boyutlu Kentsel tasarım teknik ve modelleri ile ifadelendirilmesi.

Koordinatörleri
Handan Türkoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024