Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KBM 508E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oşinografinin İlkeleri
İngilizce Principles of Oceanography
Dersin Kodu
KBM 508E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Abdüsselam Altunkaynak
Abdüsselam Altunkaynak
Dersin Amaçları 1. Denizlerin ve okyanusların fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiye sahip olmak,
2. Okyanusların dinamiğine ve doğal süreçlerine hakim olmak,
3. Yukarıda ögrenilenleri kıyı bilimleri ve mühendisliğine uygulamaları konusunda fikir sahibi olmak.
Dersin Tanımı Giriş. Oseanografinin Tanımı. Günümüzdeki Okyanusların Zaman Içindeki Evreleri. Oseanografinin Sınıflandırılması. Fiziksel Oseanografinin Konuları. Fiziksel Oseanografide Yararlanılan Çalışma Yöntemleri. Kimyasal Oseanografi. Biyolojik Oseanografi. Meteorolojik Oseanografi. Okyanus-Atmosfer Etkileşimleri. Jeolojik Oseanografi. Okyanus ve Deniz Tabanlarının Genel Görünümü. Jeolojik Oseanografi: Okyanus ve Deniz Tabanlarının Değişik Kısımlarının Özellikleri. Deniz Sularının Bazı Fiziksel Özellikleri: Tuzluluk, Sıcaklık, Sigma-T, T-S Diyagramları. Denizlerin Işık Geçirgenliği ve Rengi. Deniz Sularındaki Çözünmüş Gazlar ve Besleyici Tuzlar. Karbonat Çevrimi ve Ph. Hidrostatik Basınç Kanunu ve Akıntıların Oluşumundaki Rolü. Flokülasyon Süreci. Dalga Hareketlerinin Kıyılardaki Deniz Tabanı Görünümü Üzerindeki Etkileri. Büyük Deniz Akıntılarının Oluşumu. Boğaz Akımları.
Dersin Çıktıları 1. Denizlerin fiziğinin ve dinamiğinin nasıl çalıştığını bilmek,
2. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri konusunda fikir sahibi olmak,
3. Her türlü mekânsal ve zamansal ölçekte atmosfer-deniz etkileşimleri nasıl çalıştığına vakıf olmak,
4. Denizlerdeki akıntılar oluşumu atmosferle etkileşimi konusuna hakim olmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Stewart, R., 2010: Introduction to Physical Oceanography,
http://oceanworld.tamu.edu/home/course_book.htm
Diğer Referanslar Kabdaşlı, S., 1992: Kıyı Mühendisliği, İ.T.Ü.
- Ünsal, İ., 1984: Oseanografi, İ.T.Ü.
- Duxbury, A., Duxbury, A. C., 1996: Fundamentals of Oceanography, C Brown Publishers
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024