Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / IPY 502 - İnşaat Proje.Maliyet Yönet.
 

IPY 502 - İnşaat Proje.Maliyet Yönet.

Dersin Amaçları

1. Girişim-planlama-tasarım aşamalarındaki maliyet tahmininin önemini kavramak ve maliyet planlama, tahmin ve kontrol yöntemlerini öğrenmek
2. Teklif, ihale hazırlık aşamasında kullanılan maliyet tahmin modellerini öğrenmek,
3. İnşaat firmalarının teklif verme aşamasından başlayıp inşaat sonuna kadar geçen evrede maliyet tahmini ve kontrolüne yönelik bilgilenmek
4. Bina tasarım sürecinin farklı evrelerinde kullanılan bilgisayar destekli maliyet tahmini (BDMT) modellerini öğrenmek,

Dersin Tanımı

Yapı üretim sürecinin farklı aşamalarında maliyet ile ilgili kararlar ve maliyet hesaplamaları; maliyete ilişkin kavramlar; girişim-planlama-tasarım aşaması boyunca maliyet tahmini ve maliyet planlamaya ilişkin temel bilgiler; maliyeti etkileyen faktörler; tasarım aşamasında maliyet tahmin yöntemleri (parametrik yöntemler, fonksiyonel elemanlara dayalı yöntemler, yapım işlemlerine dayalı yöntemler, kaynaklara dayalı yöntemler); teklif verme sürecinde maliyet tahmini öncesi çalışmalar, proje gerçekleştirme süreci içinde maliyet hesabı ve kontrolü, dolaysız malzeme, işçilik, ekipman maliyetlerinin tahmini, alt yüklenicilik maliyetlerinin hesaplanması, şantiye genel giderleri ve risklerin hesaplanması, genel işletme maliyetleri, şantiye genel maliyetleri, teklif bedelinin ve birim fiyatların belirlenmesi, maliyet kontrolü ve yöntemleri, bilgisayar destekli maliyet tahmini (BDMT) modelleri ve sınıflandırılması, ön tasarım ve detaylı tasarım, ihale-teklif, hakediş hazırlama ve kontrol aşamasında kullanılan BDMT modelleri

Koordinatörleri
Elçin Filiz Taş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024