Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 696 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 [ I ] 14 şubat YARATICI YAZIM EGZERSİZLERİ

okuma1: Booth, W., Colomb, G., & Williams, J. (1995). The craft of research. Chicago:
University of Chicago Press. [Bölüm II]
ödev1: araştırma konu önerisi [konu, sorular, problemler]

[ II ] 21 şubat serbest çalışma
[ III ] 28 şubat YARATICI YAZIM EGZERSİZLERİ
ödev1 üzerinden tartışma
okuma2: Booth, W., Colomb, G., & Williams, J. (1995). The craft of research. Chicago:
University of Chicago Press. [Bölüm III + s.212-214]
ödev2: 200 kelimelik özet [başlık, bağlam, problem, olası hedef/ler]

[ IV ] 6 mart serbest çalışma
[ V ] 13 mart ödev2 üzerinden Tartışma

okuma3: Buchanan, R. (2005) Strategies of Inquiry in Design Research, Presentation
At NELDRIC – Network of Leading Design Research and Innovation Centers Founding
meeting at the University of Art and Design Helsinki on 21 September 2005.
ödev3: çalışma için anahtar kelime ve kaynakça oluşturma + 500 kelimelik özet

[ VI ] 20 mart serbest çalışma
[ VII ] 27 mart Resmi tatil
[ VIII ] 3 nisan dönem ara tatili
[ I X ] 10 nisan ödev3 üzerinden tartışma

okuma4: Creswell, J.W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Approaches. Sage. [Bölümler 2-5]
ödev4: revize edilmiş, genişletilmiş özet [1000 kelime]

[ X ] 17 nisan serbest çalışma
[ XI ] 24 nisan ödev4 üzerinden tartışma

okuma5: Booth, W., Colomb, G., & Williams, J. (1995). The craft of research. Chicago:
University of Chicago Press. [Bölüm IV- Kısımlar 11,12,13 ve seçime bağlı olarak 14]
ödev5: genişletilmiş metin [1000-1500 kelime]

[ XII ] 1 mayıs tatil
[ XIII ] 8 mayıs ödev5 üzerinden tartışma

okuma6: Ackermann, E. (1996) "Perspective-taking and Object Construction."
Constructionism in Practice: Designing, Thinking, and Learning in a Digital World. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 25–37.
ödev6: final metin [2000-2500 kelime]
[ XIV ] 15 mayıs ödev6 üzerinden tartışma – sunum hazırlığı
[ XV ] 22 mayıs tartışma ve sunum [tez danışmanlarının katılımı ile]
[ .... ] son teslim
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023