Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel araştırma etik ve Seminer
İngilizce Scientific research ethics and Seminar
Dersin Kodu
KMM 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hanzade Açma
Dersin Amaçları Bilimin tanımı ve bilimsel anıştırma yöntemlerinin öğrenilmesi,Bilimsel metodoloji, araştırma taşanım ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi, Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor vb.) öğrenilmesi, Bilimsel araştırına ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilme,Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki günce! gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler de destekleyerek, alalımdaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tamım ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma asarımı, nicel ve nitel araştırına yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında sunumlar yapmak.
Dersin Çıktıları Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihse! gelişiminin ne olduğum: kavramış ıhma Bilimsel araştırına yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma Literatür taraması ve analizi yapabilmek,Bilimse) yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerim öğrenmiş olma Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak, Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma,Sunum yaparken sijzet'vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma,Sunum esnasında iletişimin önemim kavrama, topluluk önünde nthat konuşma becerisine sahip olma
Önkoşullar Zorunlu
Gereken Olanaklar --
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1-Andrwe Bradbury (2006) Çeviri: H.Elçi, Başarılı Sunum Teknikleri. Kaizen Yayıncılık,
2-Alley M. (2013) The Oral) of Scientific Presentations: Critical Steps tc. Succeed and Critical Errors to Avoid, Springer.
3-Trochim, WALK.. (2016) Research Methods Essential Knowledge Base. Cornell University.
4-Sdr.vablsh J. (2016) Better Presentations: A Guide for Scholars. Researchers, and Wcnks, Columbia University Press,
5-Richard Bowen, W. (20Mi Engineering Ethics Challenges and Opportunities", Springer e-book
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020