Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 210 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yükseklik Ölçmeleri
İngilizce Fundamentals of Levelling
Dersin Kodu
GEO 210 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yunus Kalkan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, ilgili standartlara uygun olarak öğrencilerin yükseklik sistemleri ve yükseklik farkı ölçme konseptlerini ve yöntemlerini uygulayarak, yükseklik ölçme aletlerinin (nivo, mira, barometre, vb.) kullanımını, yükseklik ölçmeleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Yükseklik sistemleri, nivelman yöntemleri, ölçmelerde kullanılan alet ve donanımlar, ölçme ağı ve ölçme yöntemi tasarımı, uygun alet ve donanımın seçimi, geomatik mühendisliğinin değişik problemlerine entegre olarak kullanılabilecek yükseklik bilgilerinin türetilmesi, bu bilgiler gerekli olan ölçmelerin ve değerlendirmelerin yapılması, kontrollarının sağlanması, çalışmaların rapor edilmesi gibi faaliyetleri, konu edinmiş bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
DÖÇ
1 Ulusal ve uluslararası standartlarına (ISO 19104 (2008)’e) göre temel yükseklik ölçme terimlerini ve süreçlerini tanımlar.
2 Ulusal ve uluslararası standartlarına (ISO 19132 (2008)’e) göre kanava, kroki, plan üretir.
3 Yüksekliğe ilişkin ham ölçme verisini sayısal olarak yönetmeliklere uygun olarak üretir.
4 Ulusal ve uluslararası standartlara (BÖHHBÜY’ye ve ISOTC211) göre üretim (yükseklik ölçmelerindeki) sonuçlarındaki standart sapmaları hesaplar.
5 Temel arazi ölçme donanımlarını (Nivo, mira, barometri vb.) beceri ile kullanır.
6 Sayısal ve analog ham veriyi işleyerek gerekli yükseklik hesaplamalarını yapar.
7 Yüksekliğe ilişkin ham ölçme verisini sayısal olarak yönetmeliklere uygun olarak üretir.
8 Hakkında ölçme verisi derlediği ilgili objeler için öznitelik verileri düzenler.
(Ulusal ve uluslararası standartlarına (ISO 19110 (2006+A1 2011)’e) göre oluşturulan detay katalogundaki objeler/detaylar için öznitelik önerir.
9 Yaptığı çalışmada hakkında ölçme verileri için metaveri yapısını ISO 19115(2005)‘e göre kurar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Özgen, G., M., “Topoğrafya (Ölçme Bilgisi)”, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, 1994.
• HKMO, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 2005
• ISO TC-211 Standartları
Diğer Referanslar yukseklikolcmeleri_halilerkaya.pdf
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022