Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MHN 510E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknoloji Yönetimi
İngilizce Technology Management
Dersin Kodu
MHN 510E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Vehbi Tufan Koç
Dersin Amaçları 1. Teknoloji, Ar-Ge ve yenilikle ilgili temel ilke ve kavramları tanıtmak.
2. Teknolojinin pazar fırsatlarından yararlanacak şekilde geliştirilmesini anlamak.
3. Yenilik yönetiminde kullanılan araç ve teknikleri anlamak.
4. Etkin bir yenilik süreci için gerekli Ar-Ge organizasyonunun tasarım etmenlerini kavramak.
Dersin Tanımı Teknoloji, Ar-Ge ve Yenilik Kavramlarının Tanımı, Ar-Ge Yönetimi ve Yeni Teknoloji Geliştirme İlişkisi, Yenilik Türleri ve Amaçları, Ürün Geliştirme Süreci ve Ürün Mimarisi Tasarımı, Teknoloji Ömrü ve Ürün Ömrü İlişkisi, Yenilik Modelleri, Yenilikçi Ar-Ge Organizasyonunun Tasarım Etmenlerini Tanımlamak, Oluşturmak ve Yönetmek, Yenilik Süreci, Teknoloji Transfer Yöntemleri ve Uygun Yöntemin Seçimi, Bir Organizasyon İçin Teknoloji Stratejisinin Hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:

I. Yenilik geliştirme yoluyla pazardaki fırsatlardan yararlanıp tehditlerden korunma becerisi.
II. Etkin bir Ar-Ge yönetimi için gereken araç ve teknikleri kullanma becerisi.
III. Teknoloji, Ar-Ge ve yenilik yönetimiyle ilgili temel problemleri anlama ve uygun şekilde çözme becerisi.
IV. Yenilikçi bir Ar-Ge organizasyonu geliştirme ve yönetme yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Trott, P. (2016), Innovation Management and New Product Development, Pearson.
• White, M.A., Bruton, G.D. (2016), The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, Cengage Learning.
• Çetindamar, D., Phaal, R., Probert, D. (2017) Teknoloji Yönetimi. Elif Yayınevi
• Erdal, M. (2008), Teknoloji Yönetimi. Türkmen Kitabevi
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020