Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 629E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe fizikte istatistiksel yöntemler ve  hata analizi
İngilizce Special Topics in Mathe.Physic
Dersin Kodu
FIZ 629E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kerem Cankoçak
Dersin Amaçları 1. Introduction to probability
  -Definitions: probability, distribution functions, density functions
  - Common distributions: binomial, Poisson, Gaussian, chi-squared
   - Expectation values &c: mean, mode, variance, covariance
  - Confidence and statistics
  -Bayes' theorem
2. Data simulation techniques; Random variables and probability
densities; The Monte Carlo method
3. Introduction to parameter estimation: least squares minimization ;
Linear and non-linear minimization. Hypothesis testing: Student's "t"
test, chi-squared test, trials
factor
4. Statistical tests: general concepts, error propagation, statistical
vs systematic uncertainty. Confidence intervals: definitions,
estimation, the role of
assumptions. Advanced parameter estimation: maximum likelihood, robust
estimators
5. Method of least squares, Test statistics, multivariate methods;
Goodness-of-fit tests. Nuisance parameters, systematic uncertainties.
6. Bayesian approach: Subjective probability and Bayes' theorem;
Bayesian inference of continuous quantities
7. Comparison of Bayesian and frequentistic statistics: Counting
experiments
8. Asymmetric uncertainties and nonlinear propagation
9. Examples of Bayesian approach; Biased Bayesian estimators and Monte
Carlo checks of Bayesian procedures
10. Applications of Frequentists, combinatorial and Bayesian
evaluation of probability
Dersin Tanımı Bu ders esas olarak ölçümdeki belirsizliği ileri düzeyde incelemek isteyen fizikçilere, diğer bilim insanlarına ve mühedislere yöneliktir. Olasılık terorilerine kısa bir giriş yaptıktan sonra derste hata analizine, hipotez testlerine ve frekantalist yaklaşım ile Bayescı yaklaşımların karşılaştırılmasına yoğunlaşılacaktır. Ayrıca veri simülasyon teknikleri de incelenecektir.
Dersin Çıktıları I. Ölçümlerde belirsizlikleri, hataları, ortalama ve standart sapmayı
II. Olasılık teorisini, dağılım fonksiyonlarınını, Bayes teoremini
III. Yaygın Olasılık dağılımlarını (binom, Poisson, Gauss, X2 dağılımları)
IV Hata analizi; sistematik ve istatistiksel belirsizlikler, hata yayılımı, özel hata fonksiyonları
V. En küçük kareler metodu, olasılık testleri, Veri simülasyon teknikleri; Monte Carlo yöntemi
VI. Parametre tahmini, minimizasyon yöntemi, Hipotez testleri: Student's "t" testi, X2 testi
VII. İstatistiksel testler ve hata yayılımı; istatistiksel ve sistematik belirsizlikler
VIII İleri düzeyde parametre tahminleri: En büyük benzerlik metodu
IX. Bayes metodu ile Bayesci olmayan metodun karşılaştırmaları
öğrenmiş olacaktır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020