Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 503E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Genel rezervuar mühendisliği
Hata analizi
Rezervuar parametrelerinin tanımlanması
Rezervuar basıncı, gözeneklilik ve geçirgenlik için ortalama teknikleri
Rezervuarlarda akışkan akışı
Kararsız akış, yarı-kararlı akış ve kararlı akış ilkeleri
Akışkan akışı problemleri için yaklaşık çözümler
Petrol kuyuları için basınç performans analizi
Diffüzivite denklemi ve çözümleri-I
Diffüzivite denklemi ve çözümleri-II
İki-kuyu problemleri için uygulamalar
Çoklu-kuyu problemleri için uygulamalar
Tükenmiş ve sıvı-dolu rezervuarlar için enjektivite-basınç ve debi analizi-I
Tükenmiş ve sıvı-dolu rezervuarlar için enjektivite-basınç ve debi analizi-II
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022