Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 506 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematiksel Programlama
İngilizce Mathematical Programming
Dersin Kodu
ISL 506 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Demet Bayraktar
Dersin Amaçları Öğrencilere
1. matematiksel programlama alanındaki ileri tekniklerin ve uygulamaların öğretilmesi,
2. imalat ve hizmet sektörlerinde karşılaşılan gerçek hayat problemlerinin modelinin kurulmasına, çözülmesine ve analiz edilmesine yönelik olarak bilimsel ve yönetsel bir bakış açısının kazandırılması.
Dersin Tanımı Matematiksel programlamanın tanımı ve sınıflandırması, hedef programlama, analitik hiyerarşi yöntemi, veri zarflama analizi, doğrusal olmayan programlama (DOP), DOP problemlerinin tanımı ve grafik gösterimi, klasik optimizasyon kuramı, DOP algoritmaları. Bu tekniklerin üretim ve hizmet sistemlerinde uygulanması, bilgisayar çözümleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler,
I. karar vermek için gereksinim duyulan problemleri ve sistemleri; değişkenleri, kısıtları ve amaçlarıyla birlikte tanımlayabilme,
II. tanımlanan problemlerin ve sistemlerin matematiksel modellerini kurabilme,
III. modelleri, algoritma ve tekniklerden yararlanarak çözebilme,
IV. çözüm sonuçlarını yorumlayabilme,
V. modellerin çözümünde bilgisayar programlarını kullanabilme,
VI. matematiksel programlama alanında literatür çalışması yürüterek bilimsel bakış açısına sahip olabilme,
VII. gerçek hayat problemlerini bilimsel temelli araştırmalara dayandırarak çözebilme ve analiz etme
becerilerine sahip olacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. WINSTON, W.L., (2004), Operations Research: Applications and Algorithms Text Book (Student Edition) Fourth Edition, Brooks/Cole Publishing Co.
2. HILLIER, F.S. and LIEBERMAN, G.J. (2005), Introduction to Operations Research, 8th Edition, McGraw- Hill Publishing Company.
3. TAHA, H. (2006), Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Prentice Hall.
4. TAYLOR, B.W. (2009), Introduction to Management Science, 10th Edition, Prentice Hall.
5. CHARNES, A. COOPER, W.W. ve RHODES, E., LEWIN A.Y., VE SEIFORD L.M. (1994), Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application, Boston, Kluwer Academic Pub.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023