Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 805 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Üretim Plan.& Kont.Temelleri
İngilizce Fundamentals of Production Planning and Control
Dersin Kodu
END 805 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şule Itır Satoğlu
Dersin Amaçları Endüstri Mühendisliği dışındaki lisans programlarından mezun yükseklisans öğrencilerine aşağıda belirtilen becerileri kazandırmak ve temel konularda bilgi vermek amaçlanmıştır:

1. Gelişen planlama tekniklerini kullanma zorunluğunu benimsemiş ve buna uyum gösterebilecek mühendisler yetiştirmek.
2. Ekonomik bir üretim gerçekleştirebilmek için üretimi plânlama yeteneği kazandırmak.
3. Tüm dönemlerin yaşamsal öneme sahip konusu olan stok hakkında bilinçli uygulama yapabilecek mühendisler yetiştirmek.
Dersin Tanımı Üretim Kavramı, Üretim Sistemleri, Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama Kavramı ve Hiyerarşisi, Talep Tahminleri, Stok Kontrol Sistemleri, Toplu Üretim Planlama, Ana Üretim Çizelgeleme, Malzeme Gereksinim Planlaması, Kapasite Planlama, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Üretim Çizelgeleme.
Dersin Çıktıları Üretim sistemlerini sınıflandırmak ve içinde çalışacakları kurumun ne tip bir sistemde üretim yaptıklarını anlamak
II.Geçmiş dönem taleplerini dikkate alarak gelecekteki talepleri tahmin etmek,
III. Ürün grupları ve ürünler bazında toplu üretim planı yapmak,
IV. Ekonomik üretim ve ekonomik sipâriş miktarı belirlemek,
V. Sipâriş üzerine üretim yapan şirketlerde sipâriş parti büyüklüğünü belirlemek,
VI. Fabrika kapasite plânlaması yapmak,
VII. Bir üretim hattını modellemek ve dengelemek
VIII. Gelen sipârişlerin ve/veya üretilecek ürünlerin atölye ortamında en kısa sürede ve/veya en az mâliyetle üretimi için gereken planlama ve programlamayı yapmak ve çizelgeler oluşturmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tanyaş, M., Baskak, M. (2008), Üretim Planlama ve Kontrol, 3. Baskı, İrfan Yayımcılık, 454 sayfa
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024