Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MET 612 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kinetik
İngilizce Kinetics
Dersin Kodu
MET 612 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nuri Solak
Dersin Amaçları 1. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerle kavranması.

2. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerinin ve kinetik modellerinin endüstrideki uygulamalarının kavranması.
Dersin Tanımı Reaksiyon hızı ve aktivasyon enerjisi. Homojen ve heterojen reaksiyon süreçleri. Heterojen reaksiyon süreçlerinin karakteristiği. Reaksiyon ara yüzeyi ve kinetik anlamı. Geometrik biçime göre reaksiyon süreçlerinin gerçekleşme oranı terimiyle kinetik ifadeler. Heterojen reaksiyon süreçlerinde sınır tabakasındaki olaylar, yayınma, adsorbsiyon. Heterojen reaksiyon süreçlerinin tipleri ve akışkan akış hızının, sıcaklığın, etkili madde derişiminin – oranının etkisi. Çekirdeklenme. Katı-akışkan reaksiyon süreçlerinin ürünlerinin doğası ve kinetik modelleri. Katı-Gaz, Katı-Sıvı, Katı-Katı, Sıvı-Gaz ve Sıvı-Sıvı reaksiyon süreçleri. Temel metalurjik süreçlerin kinetik çözümleri ve modelleri.
Dersin Çıktıları 1. Temel metalurjik süreçleri analiz etme becerisi kazanır

2. Malzeme sentezinde metalurjik esasları kullanma becerisi kazanır

3. Metalurjik süreci modelleyerek endüstriye uygulama becerisi kazanır.

4. Metalurjik süreci yönetme ve kontrol etme becerisi kazanır.

5. Metalurjik süreç tasarlama becerisi kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022