Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 549E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Tasarımda Bilişimde Özel Konular
İngilizce Special Topics in Architectural Design Computing
Dersin Kodu
MBL 549E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sevil Yazıcı
Sevil Yazıcı
Dersin Amaçları 1. Bütünleşik mimari tasarım sürecinde malzemenin rolünün sorgulanması.
2. Malzeme, biçim, performans, optimizasyon ve sayısal üretim arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
3. Sistemsel yaklaşım gerektiren algoritmik tasarım süreçlerinin içselleştirilmesi.
4. Malzemenin öncü olduğu yaratıcı tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Dersin Tanımı Mimari tasarım sürecinde malzemenin rolünün değerlendirilmesi; doğal sistemlerde malzeme, biçim ve performansın birarada ele alınması; mimarlıkta malzeme tarafından yönetilen hesaplamalı tasarım süreci; malzemenin mimari tasarımı etkileyen özellikleri; malzeme, strüktür, performans, optimizasyon ve sayısal üretim yöntemleri arasındaki ilişki; ölçekler arası tasarım; mimarlıkta malzeme sistemlerini sayısal tasarım ve üretim yöntemleriyle yeniden yorumlama; farklı parametrelerin birlikte değerlendirilmesiyle mimari tasarımda malzeme sentezi.
Dersin Çıktıları 1. Malzemenin mimari tasarımın sürecine olan katkısının yorumlanması.
2. Disiplinlerarası bağlamda çalışma becerilerinin artırımı.
3. Teknolojinin mimari tasarımdaki rolünün içselleştirilmesi.
4. Mimari tasarımda karmaşık sorunların çözümlerine katılma.
5. Araştırma, analiz ve yorumlama becerilerinin kazanılması.
6. Mevcut bilginin geliştirilerek yeni bilgi üretilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Gramazio, F., Kohler, M. and Langenberg, S. (2014). Fabricate: Negotiating design & making, gta Verlag, Zurich.

2. Kolarevich, B., Klinger, K. (2008). Manufacturing Material Effects Rethinking Design and Making Architecture, Routledge, New York.
3. Menges, A. (2015). Material synthesis: fusing the physical and the computational, John Wiley & Sons, London.
4. McDowell, D.L., Pancal, J.H., Choi, H., Seepersad, C.C., Allen, J.K., Mistree, F. (2010). Integrated Design of Multiscale Multifunctional Materials and Products, Elsevier, Burlington-MA.
5. Terzidis, K. (2006). Algorithmic Architecture, Elsevier, Oxford-UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022