Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JFM 503E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeofizikte Sinyal Analizi
İngilizce Signal Analysis in Geophysics
Dersin Kodu
JFM 503E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gonca Örgülü
Dersin Amaçları 1. Sinyaller üzerinde matematiksel işlemleri gerçekleştirme
2. Birim dürtü, birim-basamak, rampa işlevi, sinusoidal sinyaller, karmaşık üsteller gibi sık kullanılan sinyallere aşinalık kazanma
3. Doğrusallık, zamanla değişme veya zamanla değişmeme, sistemin bellekli veya belleksiz olması, nedensellik, kararlılık ve tersinirlik gibi sistem özelliklerini anlama
4. Sinyaller arasındaki evrişim sürecini anlama, ve bu evrişim sürecinin doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlere uygulanması
5. İyi tanımlanmış bir dizi sinyal için Fourier serilerinin ve Fourier dönüşümlerinin hesaplanması, ayrıca temel özellikleri kullanarak Fourier serilerinin ve dönüşümlerinin hesaplanması
6. Laplace and z- dönüşümlerinin hesaplanması
Dersin Tanımı Sürekli ve ayrık zamanlı sinyal ve sistemlerin tanımlanması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Sinyaller üzerinde matematiksel işlemleri gerçekleştirme,
2. Birim dürtü, birim-basamak, rampa işlevi, sinusoidal sinyaller, karmaşık üsteller gibi sık kullanılan sinyallere aşinalık kazanma, ayrıca ayrık- ve sürekli- zamanlı, periyodik ve periyodik olmayan, çift veya tek simetriye sahip olan sinyalleri sınıflandırma,
3.Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin temel özelliklerini tanımlamak ve yararlanmak,
4.Fourier serilerini ve Fourier dönüşümlerini kullanarak sürekli- ve ayrık-zamanlı sinyalleri ve sistemleri analiz etmek,
5. Laplace ve z-dönüşümlerini alınması ve yakınsama bölgelerinin tanımlanması,
6. Öğrencilerin matlab betiklerine yakınlık kazanması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı - Oppenheim, A. V., Willsky, A., And Nawab S. H., 1997: Signals And Systems, Published By Prentice-Hall International Inc., Pp 1-945.
- Hsu, H.P., 1995: Signals And Systems, Schaum’s Outlines Of Theory And Problems Of Signals And Systems, Published By Mcgraw-Hill, Pp 1-461.
- Haykın, S., Veen, B.V., 1999: Sıgnals And Systems, Publıshed By John Wıley & Sons, Inc., Pp 1-438.
- Oppenheim, A. V., Schafer R.W., 1975: Digital Signal Processing, Published By Prentice-Hall Inc., Pp 1-585.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023