Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JFM 517 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sismik Veri İşlem
İngilizce Seismic Data Processing
Dersin Kodu
JFM 517 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Dersin Amaçları Sismik yansıma deniz ve kara verilerinin işlenmesi için uygulanan rutin veri-işlem adımlarının öğretilmesi
Dersin Tanımı Sismik verilerin rutin veri-işlem aşamalarından geçirilmesi, Disco-Focus veri-işlem programının tanıtımı basit giriş-çıkış işlemleri, Sismik verilerin okutulması yazdırılması, sismik verilerin ayıklanması ve genlik analizi,sismik hattın geometri tayini, filtreleme ve tersevrişim operatörleri, CDP verisi eldesi, hız analizi NMO düzeltmesi ve kesme işlemi, yığma ve yığma sonrası filtreleme ve tersevrişim operatörleri, sismik göç işlemi, sismik verilerin uygun formatta bastırılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

1) Yerbilimleri ve mühendisliği lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak jeofizik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve jeofiziğin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme,
2) Yerbilimleri ve/veya mühendisliğinin disiplinlerarası çalışma ve uzmanlık düzeyinde jeofizik kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini kullanmayı gerektiren problemlerini, ileri düzeyde jeofizik veri toplama, işleme ve yorumlama tekniklerini kullanarak çözebilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
3) Jeofizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, jeofizik uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve liderlik seviyesinde sorumluluk alarak çözüm üretebilme,
4) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme,
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ders notları
Diğer Referanslar -Yılmaz, Ö., 2001. Seismic Data Analysis, Vol 1 and Vol 2, Investigations in Geophysics No:10, Society of Exploration Geophysicsts, Tulsa, U.S.A..
-Jones, E.J.W., 1999, Marine Geophysics, Wiley Blackwell, Chichester, 474 pages.
-Sheriff, R. E., Geldart, L. P., 1995, Exploration Seismology, Cambridge University Press, 593 p.
-Al Sadi, H. N., 1982, Seismic Exploration: Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Stuttgart, 215 p.
-Sengbush, R. L., 1983, Seismic Exploration Methods: International Human Resources Development Corporation, Boston, 296 p.-Dondurur, D., 2009, Deniz Sismiğinde Veri İşlem, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020