Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 623E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Düşük sıcaklık Jeokimyasına giriş
2 Denge termodinamiği-temel ilkeler
3 Yüzeysel ortamlarda Eh-pH
4 Elementlerin hareketliliğini denetleyen faktörler
5 Karbonat sistemi ve sedimantasyonda pH denetimi
6 Kayaç ayrışması ve su jeokimyası
7 Kil mineralleri ve iyon değişimi
8 Karbon ve kükürdün biyojeokimyasal döngüsü
9 Buharlaşma ve tuzlu sular
10 Erken sediment diyajenezi süreçlerinin jeokimyası
11 Düşük sıcaklıkta bazalt-deniz suyu tepkimeleri
12 Asit çökelmesi ve çevresel etkileri
13 Kararlı izotoplar ve dış süreçlerdeki evrimi
14 İz elementler: biojeokimyaları, soğurulma ve çökelme tepkimeleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023