Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DUM 615E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Geliştirilmiş Özel Konular
İngilizce Spec.Top.in Mariti.Transp.Eng.
Dersin Kodu
DUM 615E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emre Akyüz
Dersin Amaçları 1. Deniz taşımacılığına ait ileri seviye güncel konuları öğrenmek.
2. Deniz taşımacılığında problem çözebilmek için yöntemsel yaklaşımları öğrenmek.
3. Denizcilikte kapsamlı risk ve güvenilirlik analizleri yapamak, insan hata tahmini ve optimizasyon
çalışmaları yapmak.
Dersin Tanımı Bu dersde doktora öğrencileri ileri seviyede deniz taşımacılığında özel konuları çalışabilir. Deniz
taşımacılığın ve deniz mühendisliğinin farklı açılardan değişik konuları ve yöntemleri iredelenebilir. Ders
içeriğine ait bazı konu başlıkları; risk analizleri, güvenilirlik analizleri, hata olasılıkları, optimizasyon ve
enerjidir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik
kazanırlar;

1.Deniz taşımacılığında ki güncel ileri konuları anlar ve değerlendirir.
2. Kullanılacak sayısal yöntemleri kavrar.
3. Deniz taşımacılığında detaylı risk ve güvenilirlik analizleri yapar, insan hata olasılıklarını hesaplar ve
optimizasyon problemlerini çözer.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı 1.JULIA BELL AND JUSTIN HOLROYLD, (2009). REVIEW OF HUMAN
RELIABILITY ASSESSMENT METHODS.
2. STRÓZYNA, M. (2018, JULY). MODELLİNG OF RİSK AND
RELİABİLİTY OF MARİTİME TRANSPORT SERVİCES. IN
INTERNATİONAL CONFERENCE ON BUSİNESS INFORMATİON
SYSTEMS (PP. 659-674). SPRİNGER, CHAM.
3. GUIDES, C.S. (1998). RİSK AND RELİABİLİTY İN MARİNE
TECHNOLOGY. ROUTLEDGE, CRC PRESS.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020