Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 696 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
MTS 696 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Pelin Dursun Çebi
Dersin Amaçları 1. Bilim nedir, bilimsel araştırma nedir olgularının kavranması.
2. Bilimsel araştırmada yöntem geliştirmenin irdelenmesi.
3. Bilimsel araştırmada etik boyutunun irdelenmesi, intihalin tanımı ve irdelenmesi.
4. Doktora araştırmasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
5. Araştırma çalışmasını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi kazandırma.
Dersin Tanımı Bilim felsefesi, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmada yöntem, bilimsel çalışmada etik başlıkları altında öğretim elemanları tarafından verilecek seminerler; çalışmalarıyla ilgili olarak araştırma, yayın ve sunum ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından verilecek seminerler.
Dersin Çıktıları 1. Bir araştırmacının sahip olması gereken sorgulayıcı, eleştirel, önyargılardan uzak düşünce yapısına sahip olmak; alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve yeni bilgi üretebilmek.
2. Bilimsel çalışmada ve araştırmada etik bilince sahip olmak.
3. Bir araştırmacının sahip olması gereken pratik becerilere sahip olmak; alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
4. Bilimsel araştırmalarda ve araştırma yönteminin tasarımında disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.
5. Doktora çalışmalarını ilerletecek, yazma sürecini hızlandıracak ve çalışmalarını sunma becerisi kazandıracak tekniklerle tanışmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı - Rosenberg, A. ve McIntyre, L. (2020) Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, New York; Routledge.
- D’Angelo, J. G. (2019) Ethics in Science: Ethical Misconduct in Scientific Research. Boca Raton, FL; Taylor & Francis.
- Creswell, J. W. (2017) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches; Sage.
- Turabian, K. L. (2018) A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition: Chicago Style for Students and Researchers (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing). Chicago; University of Chicago Press.
- Sarnecka, B. W. (2019) The Writing Workshop: Write More, Write Better, Be Happier in Academia, Author.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022