Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / IPY 517 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnşaat Proje.İçin Yön.&Organ.
İngilizce Management & Organization for Construction Management
Dersin Kodu
IPY 517 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Filiz Taş
Dersin Amaçları Bu ders ile, günümüz yoğun ve rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği, şirket hedeflerini en verimli ve etkin şekilde yerine getirebilen ve sürekli gelişime açık olacak vizyon sahibi inşaat sektörü ve mimarlık alanındaki yönetici adayı katılımcılara yönelik;
1. Yönetim ve organizasyon kavramları ve yaklaşımlarını tartışıp irdelemek,
2. Yönetim çevresini ve fonksiyonlarını anlamak,
3
Dersin Tanımı Yönetim ve organizasyonun temelleri ve tarihi sürece bir bakış, yönetim çevresi ve durum analizi, yönetim fonksiyonları – planlama ve stratejik yönetim anlayışı; örgütleme ve örgütsel davranışa bakış, insan kaynakları yönetimi; liderlik, motivasyon, iletişim ve ekip çalışması kavramları; ve, kontrol etme ve denetim. İnşaat sektörü ve mimarlık örnek olayları inceleme, değerlendirme, analiz ve raporlama.
Dersin Çıktıları Bu ders ile, günümüz yoğun ve rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği, şirket hedeflerini en verimli ve etkin şekilde yerine getirebilen ve sürekli gelişime Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
I. Çağdaş yönetim ve organizasyon sürecini anlamak ve idare etmek için gerekli bilgi ve beceriler,
II. Yönetim sürecinin temel kavramları konusunda bilgi,
III. Çevre/durum analizi yapabilme bilgi ve becerisi,
IV. Yönetim fonksiyonları (planlama ve stratejik yönetim, örgütleme, liderlik ve kontrol etme) konusunda bilgi,
V. Etik ilkeler, bireysel ve kurumsal değerler, sosyal sorumluluk yönetim anlayışı konusunda bilgi.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Daft, R. L., (2009), New Era of Management, 9th ed., Dryden Press
Diğer Referanslar Hersey, P.H.; Blanchard, K.H. & Johnson, D.E. (2008) Management & Organization Behavior, 9th ed., Prentice Hall.
Brown, D. (2010) Experiential Approach to Organizational Development – International Version, 8th ed., Pearson.
Robbins, S.P.; De Cenzo, D.A. & Coulter, M. (2011) Fundamentals of Management, 7th ed, Prentice Hall.
Whetten, D.A: & Cameron, K.S. (2011) Developing Management Skills, 8th ed., Prentice Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020