Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 617 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biliş Bağlam.Mimar.Bilgi Kur.
İngilizce Epistemology of Architecture in Cognitive Context
Dersin Kodu
MTS 617 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Belkıs Uluoğlu
Dersin Amaçları Mimari tasarım bilgisini, gerek bilişsel çerçevede gerekse de epistemolojik temelleri kapsamında ele almak

Biliş bilimleri kapsamında, bilgi, bilmek, temsil etmek, temsilde farklı modeller, aklın mimarisi gibi konuları irdelemek

Mimari tasarım bilgisi kapsamında, mimarlığın ontolojik temellerini tanımlamak;

Bu temel üzerine kurulu olarak mevcut bilgi alanlarını tartışmak

Bunlara dayalı olarak olası bilgi alanlarını araştırmak
Dersin Tanımı Biliş bilimleri kapsamında: Biliş, bilgi, bilginin temsili, görsel-dilsel hafıza, algılama; Mimari tasarım bilgisinin epistemolojik temelleri kapsamında: ontolojik tanım(lar); mimarlık-tasarım ilişkileri; bilgi, bilinç, yaratıcılık, iletişim; farklı boyutlarda bilgi tanımı – yapma bilgisi (praksis, poiesis), anlama, eleştiri ve dönüştürücü bilgi
Dersin Çıktıları Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, mimari tasarım bilgisi ve süreçleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme

Mimari tasarım bilgisi ve süreçleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Mimari tasarım bilgisi ve süreçleri alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme

Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme

Alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı ?J.Habermas (1972) Knowledge and Human Interests, Boston, Beacon Press. Appendix; pp.301-317. 1st printing in German: 1968.
?R.J.Bernstein (1971) Praxis and Action: contemporary philosophies of human activity, Philadelphia: University of Pennsylvania Press; ss.1-9.
?L.M.J.Narváez (Spring 2000) Design’s own knowledge, Design Issues, vol.16, no.1; pp.36-51.
?A.Perez-Gomez (1999) Hermeneutics as discourse in design, Design Issues, vol. 15, no.2.
?M.Poster (1990) Critical Theory and Poststructuralism: in search of a context, Ithaca, NY, Cornell University Press. Chapter 7: The Mode of Information, pp.124-142.
?H.Gardner (1985) The Mind’s New Science: a history of the cognitive revolution; New York: Basic Books; Part I: The Cognitive Revolution, pp.1-45.
?R.Wilensky (June,1982) An Overview of Research in the Berkeley Cognitive Science Program, Berkeley Cognitive Science Report No.1, U.C.Berkeley: Cognitive Science Program, Institute of Cognitive Studies.
?S.J.Russell, P.Norvig (1995) Artificial Intelligence: a modern approach, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; pp.4-8.
?Ö.Akın (6/2001) “Simon Der ki”: Tasarım Temsildir(“Simon Says”: Design is Representation), Arredamento-Mimarlık, pp. 82-85.
?R.A.Brooks (1991) Intelligence without representation, Artificial Intelligence Journal 47; pp.139-160.
?C.Mortensen (1989) Mental Images: should cognitive science learn from neurophysiology? In: P.Slezak & W.R.Albury, ed.s, Computers, Brains and Minds: essays in cognitive science, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; pp.123-136.
?M.Suwa & B.Tversky (1996) What architects and students see in architectural design sketches: a protocol analysis, in: Ö.Akın & G.Sağlamer, eds., Descriptive Models of Design, Istanbul, ITU.
? R.M. Oxman, (1994) The reflective eye: Visual Reasoning in Design, in: Proceedings of the 2nd Conference on Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, Vaals, The Netherlands, August 15-19.
? H.Gardner (Winter 1998) A multiplicity of intelligences, in: Scientific American, vol.9, no.4; ss.18-23.
?Ö.Akın (1978) How do Architects Design?, in: G.Latombe (ed) AI and Pattern Recognition CAD, New York, North Holland, pp.65-98.
?C.M.Eastman (1970) On the Analysis of Intuitive Design Processes, in: G.T.Moore (ed) Emerging Methods in Environmental Design and Planning, Cambridge, MA, MIT Press, pp. 21-37.
?Ö.Akın, N.Esin, B.Uluoğlu (1996) Quality of Architectural Service in the Project Management Process., in: Journal of Architectural Planning and Research, vol.13, no.1, Spring , pp.63-90.
?G.Goldschmidt (1994) On Visual Design Thinking: the vis kids of architecture, in: Design Studies vol. 15, no.2, pp.158-174.
?A.T.Purcell & J.S.Gero (1998) Drawings and the Design process, in: Design Studies, vol.19, no.4, pp. 389-430.
?B.R.Lawson (1980) How Designers Think.
?B.Lawson (1994) Design in Mind.
?P.Rowe (1987) Design Thinking.
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022