Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 559 - Depo Tasarımı ve Yönetimi
 

END 559 - Depo Tasarımı ve Yönetimi

Dersin Amaçları

Lojistik yönetiminin temel öğelerinden olan depolama ve dağıtım fonksiyonlarını öğretmek.

Müşterilerin taleplerini zamanında ve istenen miktarda karşılayabilmek için kurulması gerekli olan depo, dağıtım merkezi, toplama merkezi, aktarma merkezi gibi tesisleri, ayrıntılı olarak sunmak.

Çeşitli depo tesisleri için gerekli fonksiyonları, büyüklüklerini ve kuruluş yerlerini en uygun şekilde belirleyecek mühendisleri yetiştirmek.

Dağıtımın etkin ve verimli bir şekilde plânlanmasının ve dağıtım kaynaklarının en optimal şekilde kullanılmasının sağlanmasına yardımcı sistemleri tanıtmak.

Dersin Tanımı

Depo ve Depolama Kavramı ve Lojistik Yönetimindeki Önemi, Depo Tipleri, Depo Yeri Seçimi, Depolama Süreçleri, Elleçleme Ekipmanları, Raf Sistemleri, Palet Standartları, Depolarda İnsangücü Plânlaması, Depo Tasarımı, Depolamada Bilişim Sistemleri, Dağıtım Sistemleri, Dağıtım Kaynakları Plânlaması, Depolama ve Dağıtım Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Koordinatörleri
Murat Baskak
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023