Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 513E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dijital Ortamda Mimari Tasarım Ve Modelleme
İngilizce Digital Architectural Design And Modeling
Dersin Kodu
MBL 513E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sinan Mert Şener
Dersin Amaçları 1. Modelleme Bilgisinin kazanılması
2. Katı Modelleme bilgisi yardımı ile bir mimari eserin tasarımı
Dersin Tanımı Bilgisayar ortamında modelleme ve çizim yazılımlarından birini kullanarak mimari tasarım ürünlerinin modellenmesi; Parametrik nesne tasarımları ve parametrik mimari tasarım uygulamaları; Tasarımların ses ve devingen görüntülerle bütünleştirilmesi; CAD yazılımlarının veri tabanı yapıları ve yönetimi; Bir mimari tasarım sürecinin kavramsal tasarım aşamasından sunuş aşamasına kadar bilgisayar ortamında modellenmesi için gereken yazılım türleri ve kullanımları; Örnekler üzerinde irdelenmesi ve uygulanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler aşağıda listelenmiş bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Mimari tasarımda bilişim alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2. Alanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
5. Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız yürütebilme.
6. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
7. Mimari tasarımda bilişim alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme, model geliştirme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020