Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 523 - Mimari Tasarım ve Teknoloji
 

MTS 523 - Mimari Tasarım ve Teknoloji

Dersin Amaçları

1. Mimarlık tarihi boyunca mimari tasarım-teknoloji ilişkisinin bir model dahilinde nasıl irdelenebileceğin ve mimari tasarımın inşa edildiği dönemin teknolojik seviyesi ile dolaysız ilişki bağlarının nasıl açıklanabileceği örnekler üzerinde tartışılarak öğrencilerin bu ilişkiler hakkında bilgi sahibi olması

2. Teknolojinin, seri üretim-mimari ürün ilişkisindeki etkisi, salt bir imge değeri olarak mimari ürüne yansıtılması, bilgisayar destekli tasarım-mimari ürün ilişkisi bağlamında irdelenmesi

3. Sürdürülebilirlik kavramının yeni mimari tasarım yaklaşımları üzerindeki etkisinin incelenmesi

Dersin Tanımı

Giriş; Yapım teknolojisi; Yapım Teknolojisi gelişimi; Endüstrileşmiş yapım sistemleri; Endüstrileşmiş bina tasarımı; Endüstrileşmiş bina mimari tasarım süreci; Endüstrileşmiş bina tasarımında mimarın rolü; Mimarın bilgi alanları; Bilginin temsili; Teknoloji bina biçimi ilişkisi Yapım teknolojisi bina biçimi ilişkisi; Modern dönemde teknoloji-biçim ilişkileri; Modern Sonrası dönemde teknoloji-biçim ilişkileri; High-Tech Akımı

Koordinatörleri
Sinan Mert Şener
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024