Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GGP 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent.Dönüş.&Gayri.Sekt.İliş.
İngilizce Relationship Between Urban Transformation and Real Estate Sector
Dersin Kodu
GGP 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Evren Özus
Dersin Amaçları Gayrimenkul ve kentsel dönüşüm kavramlarının içeriklerinin tartışılması, kuramsal olarak birbirleri ile ilişkilerinin değerlendirilmesi, gerçekleşen ya da planlanan kentsel dönüşüm projelerinde seçilen modellerinin incelenmesi, karşılıklı etkileşim içinde olan kentsel dönüşüm olgusu ve gayrimenkul sektörünün ilişkilerinin, gelişme süreçlerinin, beraber çalışma mekanizmalarının, aktörlerinin, yasal çerçevelerinin ve birbirleri açısından oynadıkları rollerin/aldıkları pozisyonlarının tanımlanması, birlikte planlama sürecindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Dersin Tanımı Kentsel dönüşüm kavramına tanımsal ve kuramsal yaklaşım, kentsel dönüşüm modelleri ve farklı uygulamalarının incelenmesi, kavramların planlama ile ilişkilerinin tanımlanması, kentsel dönüşüm süreci ve gayrimenkul sektörünün hedefler/aktörler açısından değerlendirilmesi, kavramların fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi, kentsel politikalar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde tartışılması, planlama çatısı altında genel değerlendirmenin yapılması
Dersin Çıktıları Karşılıklı etkileşim içinde olan kentsel dönüşüm olgusu ve gayrimenkul sektörünün ilişkilerinin, gelişme süreçlerinin, beraber çalışma mekanizmalarının, aktörlerinin, yasal çerçevelerinin ve birbirleri açısından oynadıkları rollerin/aldıkları pozisyonlarının tanımlanması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Holcomb, H.B. ve Beauregard, R.A., (1981), Revitalizing Cities, 2nd ed., Commercial Printing, Pennsylvania.2. Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y. ve Berköz, L. (1993), İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, LiteratürYayınları, İstanbul.
3. Bentley, Ian (1999), Urban Transformations: power, people and urban design, London, Routledge.
4. Miles, Mike, E (2000), Real Estate Development Principles and Process, Washington, D.C, Urban Land Institute.
5. Thorns, D. (2004), Kentlerin Dönüşümü, CSA Global Yayın Ajansı, İstanbul.
6. Schmitz, A. vd. (2004), Residential Development Handbook, Urban Land Institute Handbook Series, Washington, D.C.
7. Behar, D. ve İslam, T. (2006), İstanbul’da Soylulaştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
8. Kocabaş, A. (2006), Kentsel Dönüşüm Yenileştirme: İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
9. Dökmeci V. ve Terzi, F. (2008), İstanbul’da Gayrimenkul Pazarı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2008-5, İstanbul.
10. Özden, Pınar, P. (2008), Kentsel Yenileme, İmge Yayınevi, İstanbul.
11. Üstün, G. (2009), Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024