Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 549E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistiksel Modelleme ve Regresyon Analizi
İngilizce Statistical Modeling and Regression Analysis
Dersin Kodu
MAT 549E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Nadar
Dersin Amaçları 1. Basit ve çoklu regresyon analizi teorisi ve model seçiminin nasıl yapılacağını öğretmek.
2. Görsel yöntemlerin (diagnostics) nasıl uygulanacağını ve Artık analizin nasıl yapılacağını öğretmek.
3. Lojistik ve Poisson regresyon analizini öğretmek.
4. Genelleştirilmiş lineer modeller yaklaşımını öğrenilmesi.
5. Çok değişkenli regresyon analizlerinde parametrelerin nasıl tahmin edileceğini, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını ve geçerliliğinin nasıl sınanacağını öğretmek.
Dersin Tanımı Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi ve modelleme. Regresyon model seçimi. Artık analizi. Otokorelasyon ve çoklu eşdoğrusallık (multicollinearity). Lojistik regresyon, Poisson regresyon. Genelleştirilmiş lineer modeller. Bu modellerin veriye uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki kavramlar ve kullanımlarını hakkında bilgi sahibi olacaklardır:
1. Farklı regresyon modelleri oluşturma
2. Regresyon modelinin varsayımlarını kontrol etme
3. Regresyon analizinden çıkarımları ve geleceğe yönelik tahminler.
4. Diagnostik yöntemler ve kalıntı analizi
5. Uygulamalı matematiksel ve istatistiksel bilgi, metodoloji, yöntem ve yenilikçi sayısal yaklaşımların temellerini anlama
6. Bir dizi problemi karakterize etmek, analiz etmek ve çözmek için bilgiyi bir araya getirme ve esnek bir şekilde uygulama becerisi kazanma
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Neter, J., Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., and Wasserman, W. Applied Linear Statistical Models, McGraw-Hill/Irwin, 2005, 5th edition.
Diğer Referanslar 1. Montgomery,D.C., Peck, E.A., Vining, G.G. Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley, 2012, 5th edition.
2. Alan Agresti. An introduction to Categorical Data Analaysis, Wiley 2007, 2nd edition.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022